Articles

Składki członkowskie

Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania miesięcznych składek członkowskich w wysokości zatwierdzonej przez Radę Nowotarskiej Izby Gospodarczej, wg ilości zatrudnionych przez państwa pracowników, co ilustruje poniższa tabela:

ilość zatrudnionych osób
wysokość składki miesięcznej w PLN
1 5,00
1-5 + wolny zawód 10,00
6 - 30 20,00
31 - 100 35,00
powyżej 100 50,00
członek zbiorowy 50,00
wpisowe * 20,00

 

* nie dotyczy założycieli (uczestników zebrania założycielskiego)

Składki prosimy wpłacać przelewem na konto Nowotarskiej Izby Gospodarczej w banku BPH PBK S.A. oddział w Nowym Targu, nr konta: 37 1060 0076 0000 3200 0055 3424, lub gotówką, w Biurze Nowotarskiej Izby Gospodarczej w godzinach urzędowania.

Rada Prezydium

NOWOTARSKA IZBA GOSPODARCZA | Adres: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ | Tel./fax: +48 18 264 61 86

Stronę odwiedzonorazy   |   Copyrights 2012 by NIG.   |   Designed by